วันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางกรรณิกา อังกูร นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ และคณะกรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับหมวกพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ณ ห้อง 3311 อาคาร 3 อาคารดวงวดี สังโขบล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


https://www.facebook.com/pg/southnurseTH/photos/?tab=album&album_id=465623524391121