ขอความร่วมมือสำรวจสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2559

 

 kkr  
 
            ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  สาขาภาคใต้ ได้กำหนดแผนงานจัดโครงการเกษียณอายุแก่สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน  2558 นั้น ในการนี้ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  สาขาภาคใต้ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการสำรวจรายชื่อบุคลากรพยาบาลระดับพยาบาลวิชาชีพ ระดับพยาบาลเทคนิคและบุคลากรสาธารณสุข  โรงพยาบาลระดับจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดของท่าน ที่เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  ลงในแบบฟอร์มที่แนบมา พร้อมแนบรูปถ่ายเพื่อจัดทำวิดีทัศน์ อย่างน้อย จำนวน  3 รูป (กรุณาส่งภาพเป็นไฟล์ JPG และแบบฟอร์มเป็นไฟล์ WORD) และขอความกรุณาท่านส่งกลับไปยังสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  สาขาภาคใต้ ภายในวันที่  30 เมษายน 2559 กรุณาส่งผ่านอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อมโทรแจ้งยืนยันมายังหมายเลข 08-9466-6516 เพื่อทางสมาคมพยาบาลฯ จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

เอกสารดังไฟล์แนบ แบบสำรวจข้อมูลฯ    แบบฟอร์มประวัติผู้เกษียณอายุราชการ   

 

ไฟล์แนบ : 300316_155438.pdf