โครงการประชุมวิชาการเรื่อง ผลลัพธ์ทางการพยาบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0

 

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง ผลลัพธ์ทางการพยาบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0

pg10โครงการประชุมวิชาการเรื่อง ผลลัพธ์ทางการพยาบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0
วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา