ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการฯ

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการฯ

images

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการฯ
วันที่ 5-6  ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต