ขยายเวลาโครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น ในเขตภาคใต้ ประจ าปี 2561

ขขยายเวลาโครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น  ในเขตภาคใต้ ประจำปี 2561

37253196 2020090478061110 6210749260950929408 n