ตามที่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ   สาขาภาคใต้ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่นในเขตภาคใต้  ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2559  และได้ผ่านการรับรองผลการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ทั้งนี้ สมาคมฯ มีกำหนดจัดพิธีมอบโล่แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.30 – 10.30 น. ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

 

ไฟล์แนบ : 100716_110936.pdf