เรียน สมาชิกและผู้สนใจ

      ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม  เรื่อง กฎหมายและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมจี๊ด เศรษฐบุตร (LT.I) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ โทร. 0-2986-9213 ต่อ 7353 โทรสาร 0-2516-5381

 

ไฟล์แนบ : 020813_144218.pdf