สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้  ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง  Nursing Research and Innovation: Make it Easy ระหว่างวันที่  5-6 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา
        ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยเข้าไปดูรายละเอียดโครงการ กำหนดการ และพิมพ์จดหมายประชาสัมพันธ์ พร้อมแบบฟอร์มใบสมัคร และแบบฟอร์มอื่น ๆ ได้ตามไฟล์เอกสารแนบ
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-7431-2404 และ 08-9466-6516

 

ไฟล์แนบ : 050813_144455.zip