งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

 

- ขอเชิญส่งเอกสารขอทุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ประจำปี 2555

เรียน  สมาชิกสมาคมพยาบาล

        สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้  ขอเชิญผู้ที่จะเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยตั้งแต่เดือน มิถุนายน - ธันวาคม 2555 สามารถเสนอขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ จากสมาคมฯ ได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2555 (แบบฟอร์มการขอสนับสนุนและเงื่อนไขการรับทุนดังเอกสารแนบ)

      จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้

 

ไฟล์แนบ : 010813_133326.pdf

- ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Nursing Research and Innovation: Make it Easy ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555

     สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้  ขยายเวลารับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง  Nursing Research and Innovation: Make it Easy ระหว่างวันที่  5-6 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 นี้         ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยเข้าไปดูรายละเอียดโครงการ กำหนดการ และพิมพ์จดหมายประชาสัมพันธ์ พร้อมแบบฟอร์มใบสมัคร และแบบฟอร์มอื่น ๆ ได้ตามไฟล์เอกสารแนบ         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-7431-2404 และ 08-9466-6516

ไฟล์ประกอบเอกสาร

  1. จม.ประชาสัมพันธ์โครงการ - ดาวน์โหลด
  2. โครงการ+กำหนดการ - ดาวน์โหลด
  3. แผ่นพับ+ใบสมัคร - ดาวน์โหลด