- ขอเชิญส่งเอกสารขอทุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ประจำปี 2555

 

- ขอเชิญส่งเอกสารขอทุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ประจำปี 2555

เรียน  สมาชิกสมาคมพยาบาล

        สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้  ขอเชิญผู้ที่จะเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยตั้งแต่เดือน มิถุนายน - ธันวาคม 2555 สามารถเสนอขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ จากสมาคมฯ ได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2555 (แบบฟอร์มการขอสนับสนุนและเงื่อนไขการรับทุนดังเอกสารแนบ)

      จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้

 

ไฟล์แนบ : 010813_133326.pdf