สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ร่วมกับโรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมจำลอง บ่อเกิด โรงพยาบาลหาดใหญ่