S 83935242 
กรรณิกา อังกูร
 นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคใต้

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ปรับเปลี่ยนอัตราค่าสมัครสมาชิก

06 ธันวาคม 2562
ปรับเปลี่ยนอัตราค่าสมัครสมาชิก

ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ ทุกท่านทางสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จะปรับเปลี่ยนอัตราค่าสมัครสมาชิก ตามเอกสารที่แนบ เริ่ม 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ ณ บ้านเอื้อบุญ อุ่นรัก อำ...

14 พฤศจิกายน 2562
โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ ณ บ้านเอื้อบุญ อุ่นรัก อำเภอบางกล่ำ

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางกรรณิกา อังกูร นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้, คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ จัดกิจกรรมวันพยาบ...

พิธีรับหมวกพยาบาลและประดับเข็มชั้นปี ปีการศึกษา 25...

14 พฤศจิกายน 2562
พิธีรับหมวกพยาบาลและประดับเข็มชั้นปี ปีการศึกษา 2562 ณ ม.ทักษิณ พัทลุง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นางกรรณิกา อังกูร นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้, คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เข้าร...

การสมัครขอรับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาสำหรับน...

25 กันยายน 2562
การสมัครขอรับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปี2562 จากมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์

การสมัครขอรับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปี2562 จากมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์}

การรับสมัครขอรับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประ...

25 กันยายน 2562
การรับสมัครขอรับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2562 จากมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์

การรับสมัครขอรับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2562 จากมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์}

ขอแสดงความชื่นชมแก่สมาชิกสมาคมพยาบาลฯ

04 กันยายน 2562
ขอแสดงความชื่นชมแก่สมาชิกสมาคมพยาบาลฯ

ขอแสดงความชื่นชมแก่สมาชิกสมาคมพยาบาลฯ ในการทำความดี พว.อุไรวรรณ พลจร หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เข้าช่วยเหลือนั่งวิ่งที่หมดสติ และ...

กิจกรรม Nurses Run For Health 2019

21 สิงหาคม 2562
กิจกรรม Nurses Run For Health 2019

กิจกรรม Nurses Run For Health 2019 ร่วมวิ่งพร้อมกันทั่วประเทศ 27 ตุลาคม 2562 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ร่วมกับ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และสภาการพยาบาล กำหนดจัดโครงการ Nurses Run for Healt...

บันทึกเทปถวายพระพร

16 กรกฎาคม 2562
บันทึกเทปถวายพระพร

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยทีมบริหาร สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เข้าบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแ...

ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ “ Sma...

09 กรกฎาคม 2562
ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ “ Smart Healthcare: High Value Nursing Care

ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ “ Smart Healthcare: High Value Nursing Care - ขยายเวลารับสมัครโครงการประชุมวิชาการ- โครงการประชุมวิชาการ- ใบสมัคร-โครงการประชุมวิชาการ...

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบ...

03 กรกฎาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ประจำปี 2562}

หนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ส...

14 มิถุนายน 2562
หนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ประจำปี 2562

หนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ประจำปี 2562- หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการพยาบาลดีเด่น-สาขาภาคใต้- ใบสมัคร-โครงการประชุมวิชาการ- แผ่นพับใ...

โครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพย...

15 พฤษภาคม 2562
โครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่นในเขตภาคใต้ประจำปี 2562

โครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่นในเขตภาคใต้ประจำปี 2562 }

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเข้าร่วมประชุม IC...

10 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเข้าร่วมประชุม ICN Congress 2019 ณ ประเทศสิงคโปร์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเข้าร่วมประชุม ICN Congress 2019 ณ ประเทศสิงคโปร์  

มอบทุนสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับสมาชิกสมาคมฯ

03 เมษายน 2562
มอบทุนสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับสมาชิกสมาคมฯ

ในวันที่ 23 มีนาคม 2562 ผศ.จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกกิตติมศักดิ์, นางกรรณิกา อังกูร นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ มอบทุนสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับสมาชิกสมาคม ให้แก่ ดร.ศศ...

ผลการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น 2...

29 มีนาคม 2562
ผลการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น 2562

ผลการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2562 }

รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น...

26 มีนาคม 2562
รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น 2562

รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ }  

ขอแสดงความยินดี กับ คุณละออง นิชนานนท์

26 มีนาคม 2562
ขอแสดงความยินดี กับ คุณละออง นิชนานนท์

ขอแสดงความยินดี กับ คุณละออง นิชนานนท์ หนึ่งในคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (ทารกวิกฤต) โรงพยาบาลสงขลา

ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. นงนุช บุญย...

23 มกราคม 2562
ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. นงนุช บุญยัง

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ พร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ รองศา...

มอบทุนการศึกษาสมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ ประเ...

23 มกราคม 2562
มอบทุนการศึกษาสมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ พร้อมทั้งพร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ เดินทางไปมอบทุนการศึกษาสมาค...

ประมวลภาพกิจกรรม Nurses Run For Health พยาบาลชวนวิ...

30 ตุลาคม 2561
ประมวลภาพกิจกรรม  Nurses Run For Health พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ 2018

    ผู้ที่สมัครออนไลน์ โครงการ Nurses Run for Health On National Nurses Day 2018 และยังไม่รับรับหมวกและเสื้อ ขอให้มารับได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 – 2 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09...

ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เรื่อง...

17 สิงหาคม 2561
ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561

ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561}

ภาพกิจกรรม