ในวันที่ 4 มกราคม และ 7 มกราคม พ.ศ.2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ และทีมบริหาร คณะกรรมการอำนวยการฯ วาระปี 2565-2567 เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ โรงพยาบาล และสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

S__20742182.jpgS__20742192.jpgS__20742191.jpgS__20742190.jpgS__20742189.jpgS__20742188.jpgS__20742187.jpgS__20742186.jpgS__20742185.jpgS__20742184.jpg