ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

โครงการสัญจรเยี่ยมพบปะสมาชิก และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาสมาชิกผู้ประสบภัย จากเหตุโกดังเก็บพลุระเบิดและไฟไหม้ ตำบลมูโนะ

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ร่วมกับ ผศ.จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ และคณะ

ได้ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจ น้องๆพยาบาลที่ประสบเหตุการณ์สาธารณภัย โกดังพลุระเบิดที่ ต.มูโนะ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส
พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ ในการนี้ นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มาร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งชื่นชมความเป็นวิชาชีพพยาบาลที่ได้ทำหน้าที่อย่างดีต่อประชาชน และการดูแลกันแม้ในยามทุกข์ ทั้งนี้พี่น้องพยาบาลทั่วประเทศต่างร่วมส่งกำลังใจแก่พยาบาล และครอบครัวผู้ประสบภัย

eposter10222023_10.jpgeposter10222023_9.jpgeposter10222023_8.jpgeposter10222023_7.jpgeposter10222023_6.jpgeposter10222023_5.jpgeposter10222023_4.jpgeposter10222023_3.jpgeposter10222023_2.jpgeposter10222023_1.jpg

ผลการคัดเลือกการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม

📣ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้
เรื่อง ผลการคัดเลือกการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในเวที “Student Assembly : Startup and Innovation” ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 – 17.00 น.
ในรูปแบบการนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) และรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
ณ ห้องสุริยาศศิน ชั้น 8 โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน "Game Changer : Revolutionizing Thai Nurses with Nursing Values

📣 ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ
"Game Changer : Revolutionizing Thai Nurses with Nursing Values" วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2566
ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
** กรณีไม่พบรายชื่อ ติดต่อสอบถามที่เบอร์