พิธีทำบุญครบรอบ 50 ปี
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้

ภาพกิจกรรม >> https://drive.google.com/drive/folders/1fIMGljISB2Q3P9FrLwntiQPxfAamSD1b?usp=sharing

pr14032024.jpg