9-10 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตร์จารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ ร่วมประชุมกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
pr11042022.jpg