เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ และทีมบริหาร คณะกรรมการอำนวยการฯ
วาระปี 2565-2567 เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ โรงพยาบาล และสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


pic07022023_1.jpgpic07022023_11.jpgpic07022023_10.jpgpic07022023_9.jpgpic07022023_8.jpgpic07022023_7.jpgpic07022023_6.jpgpic07022023_5.jpgpic07022023_4.jpgpic07022023_3.jpgpic07022023_2.jpg