๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคใต้ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และวันครบรอบ ๙๖ ปี วันสถาปนาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย พร้อมพิธีเปิด คลินิครักษ์สุขภาพ คลินิคการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ณ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร

S__34373822.jpgS__34373821.jpgS__34373820.jpgS__34373819.jpgS__34373818.jpgS__34373817.jpgS__34373816.jpgS__34373815.jpgS__34373813.jpgS__34373812.jpgS__34373809.jpgS__34373808.jpgS__34373806.jpgS__34373805.jpgS__34373804.jpgS__34373802.jpgS__34373746.jpg