ประชาสัมพันธ์การสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ แทนกรรมการที่จะพ้นวาระ เพื่อให้การบริหารงานของสมาคมฯ ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ดาวน์โหลดเอกสาร >> https://drive.google.com/file/d/1W542j49WraxmsuYBEPLngtS011_wSOmy/view


17062024-2.jpg