โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Data Bank เพื่อภารกิจ ผลลัพธ์ ความก้าวหน้า และอำนาจทางเศรษฐกิจสุขภาพของงานการพยาบาล”

ดาวน์โหลดเอกสาร >> https://drive.google.com/file/d/1KwHPJLmJ36D4gCxWZVm2Yzjr1UcRUIIX/view?usp=sharing

โครงการและกำหนดการ >> https://drive.google.com/file/d/14BfLJ-QOfD6Ei7i5w50o5T8PROZTkHoH/view?usp=sharing

ลงทะเบียนบุคคล >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclDXMWSquqk-Jvv5GKoHpwCA6JZFAUW7E-84dQOnOU3n3-sQ/viewform

ลงทะเบียนทีม >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezCAJ7Dpa7QOft5clcOu3DWH-lasKC1gu-2pJFz1g8Z7eObA/viewform


17062024-4.png