ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566

เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ และทีมบริหาร คณะกรรมการอำนวยการฯ
วาระปี 2565-2567 เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ โรงพยาบาล และสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


pic07022023_1.jpgpic07022023_11.jpgpic07022023_10.jpgpic07022023_9.jpgpic07022023_8.jpgpic07022023_7.jpgpic07022023_6.jpgpic07022023_5.jpgpic07022023_4.jpgpic07022023_3.jpgpic07022023_2.jpg

สวัสดีปีใหม่ 2566

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก
โปรดบันดาลความสำราญสุขเกษม
สัมฤทธิ์ผลในทุกสิ่งอย่างอิ่มเอม
สุขภาพแข็งแรงเปรมปรีย์ตลอดปีใหม่เอย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคใต้

 

Newyear2022

วันพยาบาลแห่งชาติ 2565 ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

LINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_12.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_50.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_48.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_47.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_46.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_45.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_44.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_43.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_42.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_40.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_39.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_38.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_36.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_35.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_34.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_33.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_32.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_31.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_30.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_29.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_27.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_26.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_25.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_22.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_21.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_20.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_19.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_18.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_17.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_16.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_15.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_14.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_13.jpg

SOUTH NURSE "SOUTHERN NURSES RUN FOR WELL-BEING 2023"

เชิญชวนร่วมวิ่งกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566
ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

 

เข้าลิงก์การสมัครหรือสมัครผ่าน QRCode และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมโอนเงินค่าสมัครไปยังบัญชีที่ระบุในแบบฟอร์ม

พร้อมสมัคร >> https://forms.gle/VxG681hKfjwdrG8G6

หมดเขตการรับสมัคร วันที่ 30 พฤศจิกายนนี้

 

nurse-run2023.png

วันพยาบาลแห่งชาติ 2565 ณ ห้องประชุมจำลอง บ่อเกิด โรงพยาบาลหาดใหญ่

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ร่วมกับโรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมจำลอง บ่อเกิด โรงพยาบาลหาดใหญ่LINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_19.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_18.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_17.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_16.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_15.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_14.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_13.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_12.jpgpic21102022-2.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_50.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_48.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_47.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_46.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_44.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_43.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_42.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_40.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_39.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_38.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_36.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_35.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_34.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_33.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_32.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_31.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_30.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_29.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_27.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_26.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_25.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_22.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_21.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_20.jpg