ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

วันสถาปนาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคใต้ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และวันครบรอบ ๙๖ ปี วันสถาปนาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย พร้อมพิธีเปิด คลินิครักษ์สุขภาพ คลินิคการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ณ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร

S__34373822.jpgS__34373821.jpgS__34373820.jpgS__34373819.jpgS__34373818.jpgS__34373817.jpgS__34373816.jpgS__34373815.jpgS__34373813.jpgS__34373812.jpgS__34373809.jpgS__34373808.jpgS__34373806.jpgS__34373805.jpgS__34373804.jpgS__34373802.jpgS__34373746.jpg

สวัสดีปีใหม่ 2566

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก
โปรดบันดาลความสำราญสุขเกษม
สัมฤทธิ์ผลในทุกสิ่งอย่างอิ่มเอม
สุขภาพแข็งแรงเปรมปรีย์ตลอดปีใหม่เอย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคใต้

 

Newyear2022

เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566

เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ และทีมบริหาร คณะกรรมการอำนวยการฯ
วาระปี 2565-2567 เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ โรงพยาบาล และสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


pic07022023_1.jpgpic07022023_11.jpgpic07022023_10.jpgpic07022023_9.jpgpic07022023_8.jpgpic07022023_7.jpgpic07022023_6.jpgpic07022023_5.jpgpic07022023_4.jpgpic07022023_3.jpgpic07022023_2.jpg

วันพยาบาลแห่งชาติ 2565 ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

LINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_12.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_50.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_48.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_47.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_46.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_45.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_44.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_43.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_42.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_40.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_39.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_38.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_36.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_35.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_34.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_33.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_32.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_31.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_30.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_29.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_27.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_26.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_25.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_22.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_21.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_20.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_19.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_18.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_17.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_16.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_15.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_14.jpgLINE_ALBUM_วนพยาบาลแหงชาตรพ.มอ._211065_221021_13.jpg