ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

8 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้

8 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ พว.สุดาวดี แก้วพิบูลย์ ประธานกรรมการฝ่ายบริการชุมชน และคณะกรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง ดำเนินการสำรวจพื้นที่ ศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อม จัดทำกรณีศึกษา และประเมินโครงการสร้างเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามรอยพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาฐิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก จังหวัดพัทลุง เพื่อให้ความช่วยเหลือในการสร้างเสริมและผดุงไว้ซึ่งสวัสดิภาพสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่อันดีของสังคม ในการบริการสุขภาพอนามัย ให้ความรู้ด้านสุขภาพ และนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันและถ่ายทอดแก่ชุมชนได้ สานประโยชน์ที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขและปลอดภัย

 

pr14-5.jpg

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 พิธีมอบทุนการศึกษา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
พิธีมอบทุนการศึกษาจากสมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ ให้กับนักศึกษาพยาบาลจนจบหลักสูตรพยาบาล
โดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้เป็นผู้ส่งมอบทุน ได้แก่ นางสาวเมธินี ทิพย์สุวรรณสิริ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

pr14-3.jpg

pr14-4.jpg

ประชาสัมพันธ์ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

🏡ประชาสัมพันธ์ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ 🏡

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Life Begins withGHB
เพื่อเป็นสิทธิพิเศษในการกู้ซื้อบ้าน
✅สำหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ ทุกท่าน✅
สนใจสามารถดูรายละเอียด จากเอกสารได้เลยนะคะ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 🏡

14-1.jpeg14-2.jpeg14-3.jpeg14-5.jpeg14-6.jpeg

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นางเยาวดี ตั้งจิตวิทยา กรรมการฝ่ายสวัสดิการและหารายได้ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าเยี่ยมไข้ บิดาของ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นางเยาวดี ตั้งจิตวิทยา กรรมการฝ่ายสวัสดิการและหารายได้ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าเยี่ยมไข้ บิดาของ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

pr14-1.jpg

pr14-2.jpg

แจ้งรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา จากสมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์

แจ้งรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา จากสมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์