ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

วันสถาปนาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคใต้ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และวันครบรอบ ๙๖ ปี วันสถาปนาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย พร้อมพิธีเปิด คลินิครักษ์สุขภาพ คลินิคการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ณ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร

S__34373822.jpgS__34373821.jpgS__34373820.jpgS__34373819.jpgS__34373818.jpgS__34373817.jpgS__34373816.jpgS__34373815.jpgS__34373813.jpgS__34373812.jpgS__34373809.jpgS__34373808.jpgS__34373806.jpgS__34373805.jpgS__34373804.jpgS__34373802.jpgS__34373746.jpg

96 ปี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จัดวิ่งการกุศลโครงการ “วิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ” วิ่งพร้อมกัน 6 จังหวัดทั่วประเทศ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ จัดวิ่งการกุศลโครงการ “วิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ (TOGETHER RUN FUN FOR HEALTH 2023)” ถวายเป็นพระราชกุศลวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อนำรายได้ใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และจัดตั้งมูลนิธิสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ใน 2 รูปแบบ Virtual Run และ วิ่งสนามจริงใน 6 จังหวัด โดยเชื่อว่าประชาชนกว่า 96,000 คน พร้อมใจวิ่งร่วมกันทั่วประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แจ้งว่า สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดโครงการ 96 ปี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โครงการวิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ (TOGETHER RUN FUN FOR HEALTH 2023) ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 24 สิงหาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อจัดหารายได้ใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในวาระครบรอบ 96 ปี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และจะจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อก่อตั้งมูลนิธิสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต่อไป
ทั้งนี้กิจกรรมครบรอบ 96 ปี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ จะมีกิจกรรมทำบุญวันสถาปนาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 และกิจกรรม Running Day ใน 6 จังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 และกิจกรรม Virtual Run วิ่งพร้อมกันทั่วประเทศ 96 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม – 24 สิงหาคม 2566

สำหรับรูปแบบของการจัดการแข่งขัน Running Day (วิ่งจริง) ใน 6 จังหวัดนั้นประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา จังหวัดนครนายก และจังหวัดนครราชสีมา จะวิ่งระยะทาง 6 กิโลเมตร วิ่งพร้อมกันในวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 มี 3 ประเภท การสมัคร ค่าสมัคร 596 บาท/1 ท่าน ราคา 1,096 สำหรับ 2 ท่าน และราคา 1,496 บาท สำหรับ 3 ท่าน สำหรับผู้ที่สมัครเข้ามาภายในวันที่ 21-31 มีนาคม 2566 จะสมัครได้ในราคาพิเศษคือ 496 บาท/1 ท่าน ราคา 996 บาท/2 ท่าน และ ราคา 1,396 บาท/3 ท่าน สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ ในการกรอกข้อมูลการสมัครต้องเลือกจังหวัดที่จะร่วมกิจกรรมเพื่อรับเสื้อวิ่ง (สีขาว) และ BIB Number หรือหมายเลขวิ่ง คนละ 1 แผ่น นักวิ่งทุกคนที่ผ่านเข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัล โดยในการจัดการแข่งขัน Running Day จะมีรางวัลมี 5 ประเภท คือ รางวัลนักวิ่งที่มีอายุน้อยที่สุด รางวัลนักวิ่งที่มีอายุมากที่สุด รางวัลแฟนซีประเภทเดี่ยว รางวัลแฟนซีประเภททีม และรางวัลนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ 96 กำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม จนถึง 30 เมษายน 2566 ผ่านเว็ปไซต์ www.runlah.com

ส่วนกิจกรรม Virtual Run วิ่งพร้อมกันทั่วประเทศจำนวน 96 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม–24 สิงหาคม 2566 ระยะทางรวม 96 กิโลเมตร มี 3 ประเภทการสมัคร ค่าสมัคร 596 บาท/1 ท่าน ราคา 1,096 สำหรับ 2 ท่าน และราคา 1,496 บาทสำหรับ 3 ท่าน
สำหรับผู้ที่สมัครเข้ามาภายในวันที่ 21-31 มีนาคม จะสามารถสมัครได้ในราคาพิเศษ คือ 496 บาท/1 ท่าน ราคา 996 บาท/2 ท่าน และราคา 1,396 บาท/3 ท่าน นักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่วิ่งจนครบ 96 กิโลเมตร จะได้รับ E -Certificate เสื้อ (สีแดง) และเหรียญรางวัลทุกคน โดยจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2566 ผ่านเว็ปไซต์ www.thai.fit กิจกรรมดังกล่าวเชื่อว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 96,000 คน ทั่วประเทศ

 

336745729_1343060956264654_1978022217921412356_n.jpg336682555_201152849205670_4172782355768644956_n.jpg336652915_952727145885865_6357926219832739389_n.jpg336532600_1203533507033346_8533073290366186207_n.jpg336509138_1997009280639766_581996359563992233_n.jpg336500361_609831767257521_7676248115112788809_n.jpg336439382_753050729801077_4727232734002827439_n.jpg336381077_1904878429904847_6797033211679895008_n.jpg336332531_179103171138424_9187416525386036537_n.jpg336266181_952240302880426_3047587990613904079_n.jpg336171899_164752626055387_639403326905343482_n.jpg336156996_247198457754472_3376854119125300214_n.jpg336765395_518840903775700_3157436501257272065_n.jpg

โครงการ Southern Nurses Run for Well-being 2023

run66 2

 

โครงการ Southern Nurses Run for Well-being 2023
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้
เป็นประธานเปิดโครงการ Southern Nurses Run for Well-being 2023 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับ
ร่วมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ/ เอกชน/ สถาบันการศึกษา/ สมาชิกสมาคมพยาบาลฯ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม และขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ จากทุกภาคส่วนไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ผลการสอบคัดเลือกผู้แทนนิสิตนักศึกษาพยาบาลภาคใต้ เข้าร่วมประชุมสมัชชานักศึกษาพยาบาล (Student Assembly) ในการประชุม ICN Congress 2023 ณ ประเทศแคนาดา

 

 ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้

pr14022023.jpg

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการวิ่ง Southern Nurses Run for Well-being 2023

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการวิ่ง Southern Nurses Run for Well-being 2023
วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้
ประชุมคณะทำงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้า และเตรียมความพร้อมโครงการ Southern Nurses Run for Well-being 2023
ณ ห้องประชุมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรม
ในวันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

run66-1.jpg